MİSYONUMUZ

Değerli metallerin geri dönüşümünde çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirip, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde müşteri beklentilerini karşılayarak; gelecek nesillere temiz, doğal kaynakları korunmuş, sürdürülebilir enerji kaynakları ile var olan bir çevrede yaşam sunmak.